Ko galima išmokti kursuose

Mūsų kursus gali lankyti tie kurie visiškai nesusidūrę su apskaita ir tie kurie nori pasitobulinti. Kursai sudaryti iš keturių dalių:

Po I dalies Jūs išmoksite užpildyti Finansines ataskaitas Registrų centrui  (Balansas, Pelno (nuostolių) ataskaita, Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita) . Išmoksite dokumentuoti ir apskaityti:

 • Ilgalaikį turtą,
 • Trumpalaikį turtą,
 • Pajamas,
 • Sąnaudas,
 • Įsipareigojimus
 • Darbo užmokesio apskaitą
 • Nuosavą kapitalą.

I dalies Metodinėje medžiagoje (242 psl), kuri priklauso klausytojui, daug praktinių užduočių.

Po šios dalies kiekvienas klausytojas individualiai atlieka savarankišką darbą. Savarankiško darbo užduotis - suvesti įmonės apskaitą ir užpildyti Finansines ataskaitas: Balansą, Pelno (nuostolių) ataskaitą ir Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą.

Po II dalies mokėsite apskaičiuoti ir deklaruoti pagrindinius įmonių mokamus mokesčius:

 • Pelno mokestį,
 • Pridėtinės vertės mokestį,
 • Gyventojų pajamų mokestį,
 • Sodra,
 • Garantinio fondo mokestį,
 • Nekilnojamo turto mokestį,

II dalies Metodinėje medžiagoje (250 psl), kuri išduodama klausytojui, daug praktinių situacijų su deklaracijų užpildymu, įstatymų komentarai.

Po šios dalies klausytojai turi atlikti savarankišką užduotį namuose – apskaičiuoti mokesčius ir užpildyti deklaracijas. Savarankiška užduotis patikrinama kiekvieno klausytojo individualiai.

III dalyje Jūs dirbsite taip kaip dirbtumėte savarankiškai įmonėje, prižiūrimi dėstytojo: vesite įmonės apskaitą nuo pirminių dokumentų iki Finansinių ataskaitų užpildymo Registrų centrui, mokesčių paskaičiavimo, mėnesinių ir metinių deklaracijų VMI ir ataskaitų Sodrai. Dokumentus kuriuos gauna įmonė jūs gausite, o tuos kuriuos išrašo įmonė turėsite išrašyti. Visa tai atliksite rankiniu būdu už 2-jų mėnesių įmonės veiklą. Praktikos metu sužinosite kokius duomenis reikia sutikrinti, kad nepasiliktų klaidų jūsų apskaitoje.

Įmonės veikla prekybinė ir gamybinė (yra prekių importas iš ES).

Išduodama III dalies metodinė medžiaga (220 psl)

IV dalyje Kai klausytojai išmoksta rankiniu būdu vesti apskaitą keliauja į kompiuterizuotą auditoriją ir toliau tęsia įmonės apskaitą su buhalterine programa „Rivilė“. Kiekvienas klausytojas turi pasiruošti darbui programos bazę. Suvesti pradinius likučius ir tęsti toliau tos įmonės apskaitą su buhalterine programa. Suvedus už įmonės vieno mėnesio veiklą visus dokumentus, užpildysite ataskaitas Registrų centrui (Balansas, Pelno (nuostolių) ataskaita, Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita), parsisiūsite ir užpildysite  iš VMI mėnesines ir metines deklaracijas, užpildysite ataskaitas Sodrai.

Išduodama klausytojui IV dalies metodinė medžiaga: Buhalterinės programos „Rivilė“ aprašymas ir įmonės kurios apskaitą vedate pirminiai dokumentai. 


 

Buhalterinės apskaitos ir mokesčių pagrindų kursų TVARKARAŠTIS

Kursuose dėstomos temos

Turinys

Akademinės val

Apskaitinės informacijos formavimas

Apskaitos procesas, jo organizavimas

Sąskaitos ir dvejybinis įrašas

4

Sąskaitos ir dvejybinis įrašas

4

Ilgalaikio turto apskaita

4

Trumpalaikio turto apskaita

12

Pajamų ir sąnaudų apskaita

8

Įsipareigojimų apskaita

4

Darbo užmokesčio apskaita 4

Nuosavo kapitalo apskaita

Dotacijos ir subsidijos

Finansinė atskaitomybė

4

Pelno mokestis

8

Gyventojų pajamų mokestis

4

Valstybinis socialinis draudimas

Privalomas sveikatos draudimas

Įmokos į garantinį fondą

4

Aplinkos teršimo mokestis

Nekilnojamojo turto mokestis

4

Pridėtinės vertės mokestis

8

Praktika (popierinis variantas)

28

Praktika (su kompiuterine programa „Rivilė“)

16

Savarankiškas darbas namuose

8