Darbo užmokesčio sistemos parengimas

Nauja paslauga!

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujam Darbo kodeksui kiekvienoje įmonėje, turinčioje 20 ir daugiau darbuotojų, turės būti patvirtinta darbo apmokėjimo sistema ir su ja supažindinti darbuotojai. Darbo kodekso 140 str. numato, kad darbo apmokėjimo sistemoje turi būti nurodytos darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją, apmokėjimo formos, darbo užmokesčių dydžiai nurodant minimalų ir maksimalų dydį, papildomo apmokėjimo skyrimo pagrindai ir tvarka.

Mes galime sukurti Jūsų įmonės darbo apmokėjimo sistemą, atitinkančią Darbo kodekso nuostatas ir gerąją praktiką: joje bus įvertintas darbų sudėtingumas, pareigybės suskirstytos į kategorijas ir nustatytos pagrindinio darbo užmokesčio ribos.

Sukurta darbo apmokėjimo sistema ne tik tenkins naujo Darbo kodekso nuostatas, bet ir leis darbdaviui priimti aiškų argumentuotą sprendimą dėl atitinkamos pareigybės darbo užmokesčio dydžio ir jo progresyvumo, o darbuotojai matys realią savo pareigybės vietą įmonėje ir galimas darbo užmokesčio augimo perspektyvas.

Paslaugos kaina- sutartinė (priklauso nuo darbuotojų skaičiaus įmonėje).

Dėl paslaugos kreipkitės parašydami žinutę elektroniniu paštu apskaitajums@gmail.com; daugiau informacijos apie seminarą galite gauti paskambine telefonu 8-681-25711